Virksomhedens kerneydelser er alle former for renovering, ny-, til- og ombygning af alle former for huse og sommerhuse. Herudover har vi oparbejdet speciale i fremstilling og anvendelse af naturtræ (her tænkes på træ fra danske skove).